ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไมตรี ทองมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : maitree2325@gmail.com
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,18:32  อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ ๑ ป๕ รายวิชาดนตรี นาฏศิลป์
รายละเอียดผลงาน
https://forms.gle/6Str19zNje4r4WoR9https://forms.gle/6Str19zNje4r4WoR9
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,18:32   อ่าน 16 ครั้ง