ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไมตรี ทองมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : maitree2325@gmail.com
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,15:38  อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ ๑ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
รายละเอียดผลงาน
https://forms.gle/Sadv3uC3iTj1nQFw5https://forms.gle/Sadv3uC3iTj1nQFw5
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,15:38   อ่าน 14 ครั้ง