ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจริยาภรณ์ สิงห์สาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kratai.singsai@gmail.com
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,13:08  อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
ปลายภาคเรียนที่ 1/2562https://forms.gle/STUVmHFbLPnBA24cA
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,13:08   อ่าน 20 ครั้ง