ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไพริน นารารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : p.nararak@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,22:22  อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
รายละเอียดผลงาน
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,22:22   อ่าน 66 ครั้ง