ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pollo.095@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2562,16:59  อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4https://forms.gle/dg34sVGwtqemnzgT9
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2562,16:59   อ่าน 36 ครั้ง