ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kru_yacht@hotmail.co.th
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2562,16:28  อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดผลงาน
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม https://forms.gle/ww3mzjSHQFvBfsTbA
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2562,16:28   อ่าน 46 ครั้ง