ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไพริน นารารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : p.nararak@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,20:05  อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ฉบับจริง จำนวน ๓๐ ข้อ
รายละเอียดผลงาน
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์  ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ฉบับจริง  จำนวน ๓๐ ข้อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,20:05   อ่าน 80 ครั้ง