ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,13:58  อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561
รายละเอียดผลงาน
https://goo.gl/forms/rvx10L30uITg7KFB2
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,13:58   อ่าน 154 ครั้ง