ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:25  อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่  4https://forms.gle/LgZE2TZy5NkhNmPt8
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:25   อ่าน 109 ครั้ง