ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,21:36  อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน ป.1
รายละเอียดผลงาน
School Things Click >> https://youtu.be/AS5nhKzaOqo
Jingle Bells Song Click>> https://youtu.be/qmVaEn57EHY
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,21:36   อ่าน 43 ครั้ง