ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,21:12  อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ป.3 Unit 1 ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
รายละเอียดผลงาน
ป.3 Unit 1 Pre-test and Post-test https://forms.gle/CxAqs2UJUJNK5gq87
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,21:12   อ่าน 36 ครั้ง