ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2562,22:38  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2562,16:28  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,14:05  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,08:50  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,00:17  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : KRUIT-SCIENCE
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,21:07  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,20:40  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : KRUIT-SCIENCE
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,08:58  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบเรื่องปริมาตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,15:01  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบร้อยละ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,14:25  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..