ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:25  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบก่อนเรียน -หลังเรียนทศนิยม ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:24  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,05:45  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,07:31  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิชาสังคมฯ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,07:29  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคชั้นป3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,13:56  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร หนูทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,09:11  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร หนูทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,09:08  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช คำจุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,23:50  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช คำจุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,23:44  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..