ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : KRUIT-SCIENCE
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,21:07  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,20:40  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : KRUIT-SCIENCE
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,08:58  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบเรื่องปริมาตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,15:01  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบร้อยละ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,14:25  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวงกลม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,13:56  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบรูปสี่เหลี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,13:23  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ในท้องฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,02:03  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,01:43  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เสียงรอบตัวเรา
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,01:22  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..