ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,05:08  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2563,09:25  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ (สังคมศึกษา) ส13101 ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2563,07:40  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางจริยาภรณ์ สิงห์สาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,10:58  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางจริยาภรณ์ สิงห์สาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,10:57  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางจริยาภรณ์ สิงห์สาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,10:55  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,20:36  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,12:51  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.2 ภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางมยุรี ไหลหรั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,11:15  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 วิชาวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,10:39  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..