ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบเรื่องปริมาตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,15:01  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบร้อยละ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,14:25  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวงกลม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,13:56  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบรูปสี่เหลี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,13:23  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ในท้องฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,02:03  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,01:43  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เสียงรอบตัวเรา
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,01:22  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง แรงเสียดทาน
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,00:48  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความดันและแรงพยุงตัว
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,00:28  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง แรงลัพธ์
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,23:48  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..