ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบค1.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,08:55  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบเรื่องทศนิยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,08:51  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 1/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,18:03  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,11:39  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2562
ชื่ออาจารย์ : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,08:53  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,08:38  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562
ชื่ออาจารย์ : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2562,09:59  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดนตรีนาฏศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไมตรี ทองมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,18:09  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาเรื่องการคุูณของนักเรียนป.5 โดยใช้กระบวนการเข้าคอร์สสูตรคูณ
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา สำเร็จกิจเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,17:09  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาการงานฯ ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ บุตรแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,16:15  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..