ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช คำจุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,00:33  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช คำจุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,00:31  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา สำเร็จกิจเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,13:56  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,13:44  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
ชื่ออาจารย์ : นายสุภเวช ดาวล้อม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,13:41  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 หน่วยที่ 1 เรื่องความเป็นมาของท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,13:00  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 3 เรื่องพระไตรปิฎก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,12:58  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่ 2 เรื่องพุทธสาวก ชาดกฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,12:56  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน วิชาสังคมศึกษา ป.5 หน่วยที่1 เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,12:54  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.5 2.พุทธประวัติ โปรดพุทธบิดา - พุทธกิจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,12:47  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..