ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน เดี่ยวขิม 7 หย่อง รีบรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,10:06   อ่าน 793 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปร์ยดับกลิ่นจากเปลือกผลไม้
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปวันรัตน์ แก้วกองนอก,ด.ญ.บุญธิดา เนระมา,ด.ญ.สุมณฑา จันทร์กล่ำ
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,10:08   อ่าน 401 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเทอพระองค์เจ้าธีปังกรณ์ รัศมีโชติ
ชื่อนักเรียน : ขวดดูยุง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,10:06   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เดี่ยวขิม ๗ หย่อง งานมหกรรมศิลปหัตกรรม วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:14   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:12   อ่าน 327 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปร์ยขัดรองเท้าจากเปลือกมะพร้าว
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิรักษ์ เด็กหญิงกัญญ์วรา เด็กชายพีรภัทร
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,11:30   อ่าน 347 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปร์ยล้างมือจากเศษสบู่
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พรรษา ด.ช.อัครเดช ด.ช.ธงไชย
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,11:27   อ่าน 356 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : แพร
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,10:24   อ่าน 567 ครั้ง