ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เดี่ยวขิม ๗ หย่อง งานมหกรรมศิลปหัตกรรม วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:14   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:12   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปร์ยขัดรองเท้าจากเปลือกมะพร้าว
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิรักษ์ เด็กหญิงกัญญ์วรา เด็กชายพีรภัทร
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,11:30   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปร์ยล้างมือจากเศษสบู่
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พรรษา ด.ช.อัครเดช ด.ช.ธงไชย
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,11:27   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : แพร
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,10:24   อ่าน 374 ครั้ง