กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : konerobot@gmail.com

นายประจักษ์ จรัสฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาดา เตือนขุนทด
ครูอัตราจ้าง

นายมนตรี ภู่ประกิจ
ครูอัตราจ้าง