กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : pollo.095@hotmail.com

นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : kru_yacht@hotmail.co.th

นางสาวไพริน นารารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : p.nararak@gmail.com

นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายประจักษ์ จรัสฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายกฤษณะ สุโขทัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2