ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (อ่าน 425) 21 ม.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (อ่าน 340) 21 ม.ค. 65
ประกาศเรียน Online วันที่ 10 - 14 ม.ค. และมาเรียน Onsite วันที่ 17 ม.ค. เป็นต้นไป (อ่าน 238) 10 ม.ค. 65
ประกาศเรียน Online วันที่ 4-7 ม.ค. และมาเรียน Onsite วันที่ 10 ม.ค. เป็นต้นไป (อ่าน 246) 04 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนในรูปแบบ On site ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 72) 30 พ.ย. 64
Model การบริหารของท่าน ผอ.คมคาย น้อยสิทธิ์ (อ่าน 72) 28 พ.ย. 64
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและศึกษาสภาพการจัดการประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (อ่าน 69) 19 พ.ย. 64
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติได้รับความร่วมมือจากเทศบาลบางศรีเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางศรีเมือง ตรวจ ATK นักเรียน (อ่าน 66) 14 พ.ย. 64
เทศบาลบางศรีเมืองมาฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเตรียมเปิดเทอม (อ่าน 63) 14 พ.ย. 64
ประชุมกรรมการศึกษา (29 ต.ค. 64) (อ่าน 87) 31 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 96) 29 ต.ค. 64
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 80) 13 ต.ค. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องซ่อมแซมหลังคาและฝ้าห้องสมุด (อ่าน 71) 14 ก.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องซ่อมแซมหลังคากระเบื้อง ฝ้า อาคารเรียนและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (อ่าน 74) 14 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (1) (อ่าน 0) 05 ส.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 74) 27 ก.ค. 64
โมเดลการบริหาร CLPK Distance Model (อ่าน 71) 27 ก.ค. 64
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (อ่าน 63) 23 ก.ค. 64
ประกาศปิด/งดใช้อาคารสถานที่ (อ่าน 67) 23 ก.ค. 64
13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติพราะเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (อ่าน 49) 13 ก.ค. 64
ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว (อ่าน 60) 12 ก.ค. 64
กำหนดการเปิดเทอม 14 มิ.ย. 64 (อ่าน 87) 13 มิ.ย. 64
กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด วันที่ 7-11 มิ.ย. (อ่าน 87) 12 มิ.ย. 64
กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด วันที่ 1-4 มิ.ย. (อ่าน 78) 12 มิ.ย. 64
ทางโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) รับสมัครบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง "พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล" 2 อัตรา (อ่าน 123) 22 พ.ค. 64
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT สูงสุด (อ่าน 151) 12 พ.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 195) 15 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งภายในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 214) 17 มี.ค. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุม (อ่าน 196) 16 มี.ค. 64
ประกาศด่วนจากทางโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 191) 15 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 215) 01 มี.ค. 64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคณิตศาสตร์) (อ่าน 262) 20 ม.ค. 64
เขตพื้นที่ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 241) 20 ม.ค. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล) (อ่าน 216) 19 ม.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคณิตศาสตร์) (อ่าน 245) 15 ม.ค. 64
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ฉบับที่ 3 (อ่าน 235) 07 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์) (อ่าน 412) 30 ธ.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ขยายเวลาปิดเรียน ในวันที่ 5-6 มกราคม 2564 (อ่าน 206) 28 ธ.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 (อ่าน 186) 22 ธ.ค. 63
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา covid-19 (อ่าน 383) 21 ธ.ค. 63