ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  มาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จึงขอดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ 2 ช่องทางดังนี้
       1. ผู้ปกครองสามารถสมัครด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร (ทางโรงเรียนมีมาตราการป้องกันควบคุมโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) ให้รายงานตัวในวันสมัคร และมามอบตัวนักเรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตามเวลาที่กำหนด เพื่อลดความแออัดของผู้ปกครอง
       2. สมัครออนไลน์ผ่าน Google Form ของทางโรงเรียนได้ที่ลิ้งค์  https://forms.gle/cYDqseord41FbBbn9  ผู้ปกครองต้องมารายงานตัวนักเรียนและส่งมอบเอกสาร ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น และมามอบตัวนักเรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564ตามเวลาที่กำหนด เพื่อลดความแออัดของผู้ปกครอง
     ผู้ปกครองสามารถสมัครได้วิธีใดวิธีหนึ่งตามสะดวก ภายในวันที่ 16-20 เมษายน 2564 หากมีขอสงสัยสามารถติดต่อได้ที่   0-2447-4875


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 42 ครั้ง