ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
86 หมู่ 3 ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-447-4875, โทรสาร 02-447-4875