ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการActive Learning
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการActive Learning สู่การเขียนแผนตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมดด้านล่าง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4846148448826786&type=3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2565,22:14   อ่าน 24 ครั้ง