ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
             วันอังคารที่ 30 มีนาคม  2564  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  โดยผู้อำนวยการคมคาย  น้อยสิทธิ์ ได้เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  ศีลธรรมนำการศึกษา  โดยจุดประสงค์เพื่อปลูกผังให้นักเรียน  รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้นักเรียนมีคุณธรรม ศีลธรรมความกตัญญูกตเวที
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,11:45   อ่าน 29 ครั้ง