ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ดำเนินการแจกเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ดำเนินการแจกเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน 70 คน คนละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,15:39   อ่าน 113 ครั้ง