ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
ผู้บริหาร ครู สภานักเรียนและนักเรียน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก "TSC ชวนเด็กไทย...เลิกใช้ถุงพลาสติก"

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,07:20   อ่าน 132 ครั้ง