ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ พิบูลบำรุง ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2563,21:08   อ่าน 216 ครั้ง