ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครู ในสั่งกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วันที่ 11 ตุลาคม  2562
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,20:12   อ่าน 226 ครั้ง