ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,09:15   อ่าน 215 ครั้ง