สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปพระราชลัญจกร
สำหรับพระเจ้าแผ่นดินประจำพระองค์รัชกาลที่ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ที่ฐานของปราสาทเป็นรูปดอกบัวสีเหลือง
มี  อักษร ฉ.ก.  อยู่ตรงกลาง


ปราสาท แทน ความร่มเย็นเป็นสุข

รูปดอกบัว แทน ความศรัทธาเชื่อมั่น ความมีคุณธรรม

 


PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.56 KB