รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
86 หมู่ 3   ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2447-4875 เบอร์แฟกส์ 0-2447-4875
Email : chalerm@chalermschool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :